Skip logo, search and navigation. Go straight to the main content.
Teithio'r Byd 2018
12 Mawrth - 11 Mai 2018
Ymunwch ni ar gyfer Teithio'r Byd 2018! Os ydych eisiau gwella'ch ffitrwydd, cyrraedd nod personol, neu ymarfer ar gyfer digwyddiad, gall y rhaglen Teithio'r Byd eich cynorthwyo ar y daith! Mae elfen gystadleuol ir her yn ogystal, os hoffech gymryd rhan, lle gall unigolion ac adrannau weld pwy gall deithio bellach.

Mewngofnodwch i'r system gyda'ch enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol i ddechrau ar eich taith!

Am rhagor o wybodaeth, cliciwch yma!
Heriwch ein Is-Ganghellor Dros Dro John Grattan, wrth iddo ymarfer ar gyfer Ironman Cymru. Bydd yn cofnodi'r pellteroedd a deithwyd ar y rhaglen Teithio'r Byd, felly pam ddim dilyn cynnydd John, a gweld os gallwch gyrraedd neu guro'r milltiroedd a gwblhawyd gan #ironmanVC
Cyfanswm y milltiroedd a wnaethpwyd gan y staff i gyd:
000029162
Enw Defnyddiwr:
Cyfrinair: